Seoski turizam

Seoski turizam, kao poseban vid turizma, je u fazi razvoja na području opštine Rudo. Ono što je po tom pitanju za sada evidentno su veliki potencijali u smislu onog što se već sada može ponuditi, a to su: zdrava hrana, čist vazduh, pješačenje i planinarenje. Sva sela na području opštine Rudo, a izdvajaju se sela: Cvrkote, Đurovići i Ravanci sa svojim livadama, nezagađenim vazduhom, zdravom hranom i vodom i kao takvi mogu mnogo toga da pruže turistima.

Okolina Rudog predstavlja jedinstvenu kombinaciju dubokih kanjona i visokih planina. Pored brojnih mogućnosti planinarenja i obilaska interesantnih područja i vidikovaca, posebnu atrakciju predstavljaju prostrane visoravni Ravanaca, Revanja i Sjenožeta sa obiljem ljekovitog bilja (oko 50 poznatih vrsta), raznovrsnim šumskim plodovima, endemičnim biljkama, izvorima pitke vode i dr.

Ne treba zanemariti činjenicu da se opština Rudo nalazi u neposrednoj blizini turističkih mjesta, kao što su: Zlatibor (80 km), Mokra Gora (45 km) sa Šarganskom osmicom i Etno selom Emira Kusturice. Na 35 km od Rudog je Višegrad, sa obnovljenom uskotračnom trasom Ćire, Ćuprijom Mehmead paše Sokolovića i Andrićgradom. U blizini je i Manastir Dobrun i Draževina (mjesto hvatanja Draže Mihailovića), kao i rijeka Tara koja nudi mogućnost splavarenja i raftinga, Foča (80 km) sa nacionalnim parkom Sutjeska, Rogatica (60) sa prirodnim bogastvom na Borikama, Goražde (52 km) sa raftingom i splavarenjem Drinom.