Servisne informacije

 

Rafting klub "VALINE" Rudo

Telefon: +381 65 555 72 27

Email: jovicatubic1983@gmail.com


Lovačko udruženje "VARDA" Rudo

Ul. Miloša Obilića 4A,

Telefon/Fax: +387 58 711 590

Email: lovcivarda@teol.net

 

Planinarsko sportska organizacija "VIHRA" Rudo

Telefon: +387 65 933 766 i +381 64 569 29 07

Email: psvihra@gmail.com

 

SRD "JEZERO" Rudo

Ul. Đ. D.D. Mihajlovića br. X,

Telefon: +387 65 048 354

 

Hotel "COMSAR" Rudo

Vožda Karađorđa Petrovića 11A,

Recepcija: +387 58 711 100

Email: hotelcomsarrudo@gmail.com

 

Projekat realizuje:

Udruženje "NADA" Rudo

Ul. vožda Karađorđa Petrovića 6A,

Telefon/Faks: +387 58 712 281

+387 65 922 297

                     

Partner na projektu:

 JAVNA USTANOVA 

ZA TURIZAM I SPORT

Telefon: +387 58 711 751

Email: rudosport@spinter.net

Važni telefoni

Policijska stanica Rudo - 058/711-102

Vatrogasno društvo Rudo - 058/711-168

Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo - 058/711-180

Hitna služba - 058/711-190

Tačno vrijeme - 125

Pošte Srpske - 058/700-151

Elektrodistribucija PJ Rudo - 058/711-320

AMSRS - 1285

 

Narodna biblioteka "Prosvjeta" Rudo - 058/711-776

OO Crvenog krsta Rudo - 058/711-244

Fond zdravstva - Poslovnica Rudo - 058/711-143

Fond PIO - Poslovnica Rudo - 058/711-988

JU Centar za socijalni rad - 058/700-160

JU CKPD "Prosvjeta" Rudo - 058/711-226

KP "Usluga" Rudo - 058/711-129