Javna ustanova za turizam i sport Rudo

Javna ustanova za turizam i sport Rudo
Javna ustanova za turizam i sport Rudo formirana je 2007. godine. Pored omasovljavanja sportskih aktivnosti ova ustanova u svojoj nadležnosti ima i razvoj turističkih aktivnosti i usluga.

U direktnoj nadležnosti ove ustanove je brod Vodeni Ćiro, kao i vlasništvo i upravljanje rafting čamcima i sportskim biciklima koji su nabavljeni kroz razne projekte.
Od 2014. godine sa radom je počela i Sportska dvorana u Rudom. Pored dvorane, ustanova raspolaže i gradskim stadionom „Rosulje“, koje posjeduje svlačionice za sportiste i poslovne prostorije. U opštini egzistiraju odbojkaški, fudbalski i karate klub, koji su registrovani i takmiče se u okviru Saveza Republike Srpske.

Samim tim ova ustanova predstavlja nosioca kako sportskih tako i turističkih aktivnosti na području opštine Rudo.