O nama

Ova web stranica nastala je kao dio aktivnosti kroz projekat koji nosi naziv “Turistički Info Centar Rudo”. Projekat realizuje Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama “NADA” Rudo u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Partner na projektu je JU ZA TURIZAM I SPORT RUDO. Projekat ima za cilj promociju i afirmaciju turističkih potencijala kroz izradu paketa promotivnih materijala ( flajera, kataloga i web stranice), kao i usaglašanja pravaca razvoja turizma i definisanje prioritetnih oblasti.

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM. Za njegovu sprovedbu zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova. Dio finansijskog učešća za ovaj projekat obezbjeđen je i od strane Opštine Rudo.